Seymen Makina Kalite Politikası

Seymen Makina Kalite Politikası

Müşteri taleplerine uygun Kuyumcu tesislerini;

  • Tedarikçilerinden zamanında sağlanan ekonomik ve kaliteli girdileri,
  • Bilgi Birikimini,
  • Yetenekli Üretim Proseslerini,
  • Deneyimli Personelini ve,
  • Kalite Yönetim Sistemini,

kullanarak ekonomik üretim anlayışı ile önceden belirlenmiş süre sınırları içerisinde üretip onlara sunmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlayarak belirlediği hedeflere ulaşmaktır.